Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια αυτοκινήτου; Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική και μας αφορά όλους.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική και μας αφορά όλους.   Μέσα από το ασφαλιστήριο (ασφάλεια) του αυτοκινήτου μας καλύπτουμε την ευθύνη μας έναντι τρίτων, για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθη ή παραλείψεις μας κατά την οδήγηση, προκαλώντας σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε αυτούς, είτε είμαστε ο ιδιοκτήτης είτε ο νόμιμος οδηγός […]