Time For Insurance Logo
Time For Insurance Logo

Ασφάλεια Φορτηγού

Στοιχεία Οχήματος

Στοιχεία Οδηγού

Προσφορές
Διάρκεια ασφάλισης
Κατηγορία καλύψεων
Επιλογή καλύψεων
Στοιχεία ασφαλιζομένου

Ένας ασφαλιστικός
σύμβουλος πάντα δίπλα σου
210 220 1010

Σύνολο

Σύνδεση με ασφαλιστικές εταιρείες
Παρακαλώ περιμένετε

Γιατί είναι σημαντική η ασφάλεια φορτηγού;

Μερικές από τις σημαντικότερες καλύψεις για την ασφάλεια φορτηγού είναι οι παρακάτω:

Ζημιές από ανασφάλιστο: Η κάλυψη σε αποζημιώνει από ζημιές που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα.

Φροντίδα ατυχήματος: : Η ασφαλιστική εταιρεία σου δίνει οδηγίες με ένα απλό τηλεφώνημα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις σε περίπτωση ατυχήματος.

Νομική προστασία: : Καλύπτει τα έξοδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου.

Οδική βοήθεια: Η κάλυψη προσφέρει την επιτόπου επισκευή του οχήματος ή την ρυμούλκηση του σε συνεργείο είτε για μηχανικές & ηλεκτρολογικές βλάβες είτε από τροχαίο ατύχημα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που μας εμπιστεύονται.
Ασφάλεια αυτοκινήτου

Ποια είναι τα κύρια οφέλη της ασφάλειας φορτηγού;

Οικονομική προστασία
Νομική συμμόρφωση
Ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος
Προστασία από ανασφάλιστους οδηγούς
Πρόσθετες καλύψεις ασφάλισης

Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος πάντα δίπλα σου

+30 210 220 1010
Μιλήστε μαζί μας!
Πάρετε Προσφορά

Σημαντικότερες καλύψεις για το φορτηγό σου;

Οδική Βοήθεια

Η κάλυψη προσφέρει την επιτόπου επισκευή του οχήματος ή την ρυμούλκηση του σε συνεργείο είτε για μηχανικές & ηλεκτρολογικές βλάβες είτε από τροχαίο ατύχημα.

Νομική Προστασία

Η ασφαλιστική εταιρεία σας παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες και αναλαμβάνει τα έξοδα δικηγόρου στην περίπτωση που τον χρειαστείτε.

Πυρός

Με την κάλυψη πυρός προστατεύετε το αυτοκίνητο σας από ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, έκρηξη και πτώση κεραυνού.

Κλοπή

Έχοντας την κάλυψης της ολικής κλοπής η ασφαλιστική εταιρεία σας αποζημιώνει για την πραγματική αξία του αυτοκινήτου σας.

envelopephone-handsetcross-circlearrow-right-circle